© 2019 by Studio Hoekerd

Ieder mens wordt zichzelf in een omgeving gewaar

De ruimte van je eigen lichaam. Optrekken, aftasten en verbinden. Op zoek naar nieuw evenwicht.  

Dit project bevraagt de innerlijke ruimte, de fysieke ruimte, de perceptuele ruimte en de intersubjectieve ruimte in de relatie tot het 'lichaamsvreemde'. 

Proprioceptie, architectuur, dans, lichaam en ruimte komen samen. Het bewustzijn van je eigen lichaam in de ruimte. Wat als er iets verandert aan de huidige relatie tot de ruimte, wat als onze armen twee keer zo lang zijn, hoe bewegen we dan? 

Proprioceptie gaat over het besef van de positie van het lichaam in de ruimte, het ruimtegevoel van het lichaam (bewust of onbewust) en het eigen lijf als ontwerp instrument voor dat ruimtelijke bewustzijn (in het spanningsveld tussen lichaam en fysieke omgeving.