© 2019 by Studio Hoekerd

Wonen in een steeg

In de grote steden is sprake van een woningtekort aangezien er steeds meer mensen in de stad willen wonen. Hoe kan de onbenutte ruimte in een stad een functie krijgen? Dit ontwerp vormt een onderzoek naar het benutten van onbenutte ruimte. Een steeg is hier als uitgangspunt genomen. De specifieke steeg is gesitueerd in Zwolle aan de ossenmarktsteeg en heeft een breedte van 1,10 meter.

 

Het leven in een lange smalle hoge ruimte vraagt om zichtlijnen en punten voor oriëntatie. Dit om een benauwend gevoel te voorkomen. De woning is in dit geval een ‘artist in residence’ waarbij de werkplek en de relatie tot de overige functies belangrijk is. Het huis bestaat uit twee boven elkaar gelegen lijnen die naar de top rijken.